ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ. Με δύο λόγια, οι εμβολιασμοί που έγιναν μέχρι τη χορήγηση της άδειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 3.1.2021, έγιναν ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ.

 

Για την πλήρη προστασία και ασφάλειά μου, για πρώτη φορά στην δικηγορική πορεία 27 ετών, δημοσιοποιώ το κείμενο ενός δικογράφου ΠΡΙΝ αυτό κατατεθεί :…

______________________________________

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Νικολάου Αντωνιάδη, Δικηγόρου Αθηνών, Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17494, κατοίκου Αθηνών, οδός Ματρώζου 2 & Πιπεροπούλου.

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

Στο άρθρο 51 του νόμου 4764/2020 αναφέρονται τα κάτωθι:

“Για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30η.6.2021 και προς τον σκοπό του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, εμβόλια για τα οποία η Ελλάδα συμμετέχει στον κοινό μηχανισμό εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας τους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ)…” (Σχετικό υπ’ αριθμ. 1).

Ο νόμος αυτός δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 23.12.2020.

Ο πρώτος εμβολιασμός στην Ελλάδα έλαβε χώρα την 27.12.2020 (Σχετικό υπ’ αριθμ. 2).

Προφανώς, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, με βάση την “άδεια κυκλοφορίας του ΕΜΑ”.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χθες 4.1.2021, ανακοινώθηκε από την Ε.Ε. ότι προχθές, 3.1.2021, “η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο” (Σχετικό υπ’ αριθμ. 3).

Όλα καλά μέχρι εδώ, κ. Εισαγγελέα;

Νομίζω πως όχι.

Στον νόμο 4764/2020 βεβαιώνεται ότι οι εμβολιασμοί θα γίνουν κατόπιν αδείας του ΕΜΑ.

Όμως τελικά διαβάζουμε ότι ο ΕΜΑ ΔΕΝ είχε δώσει στις 23 Δεκεμβρίου 2020 άδεια. ΟΥΔΕΜΙΑ. Αλλά απλώς και μόνο θετική σύσταση.

Με δύο λόγια, οι εμβολιασμοί που έγιναν μέχρι τη χορήγηση της άδειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 3.1.2021, έγιναν ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ.

Αυτό όμως μοιάζει να είναι το “πταίσμα” της υπόθεσης. Διότι, όπως έχει ήδη επισήμως καταγγείλει ο Δημήτριος Αντωνίου, PhD, FRCS, χειρουργός (…), το εμβόλιο που κυκλοφορεί, και ήδη από την 27.12.2020 χρησιμοποιείται στη χώρα μας, κυκλοφορεί ΠΑΡΑΝΟΜΑ, κατά παράβαση του κανονισμού και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στους “γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς”, όπως είναι το επίμαχο εμβόλιο.

Ο κ. Αντωνίου είχε ήδη καταγγείλει ότι ο ΕΜΑ δεν νομιμοποιείται να χορηγεί άδεια κυκλοφορίας για τέτοιο εμβόλιο και ότι αρμόδια είναι αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν συστάσεως, και μόνο, του ΕΜΑ. Και πάλι όμως, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με την τήρηση της αυστηρής και δεσμευτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή αναλυτικά εκτίθεται στη συνημμένη ανάλυση του ιατρού-χειρουργού κ. Δημητρίου Αντωνίου, ήτοι:

1) των αρ. 1παρ.1,4, 5παρ.2,3, 6 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ/06-11-2001), Παράρτημα Ι Μέρος IV παρ.3.2.1.1.

2) αρ.1,2παρ.4, 4, 12-19-24 της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ/12-03-2011, Παράρτημα ΙΑ, Παράρτημα ΙΙ, ΙΙΙ

3) αρ.2,3,4,6παρ.2α,γ,3 και αρ. 10,12,14παρ.7,8,9 (και 83) του Κανονισμού 726/31-03-2004, που διαβάζεται σε συνδυασμό με τις δύο προαναφερόμενες Οδηγίες.

Η νομοθεσία αυτή παρακάμφθηκε και παραβιάστηκε, ενώ δεν είναι μία τυπική νομοθεσία, αλλά απολύτως ουσιαστική και αφορά στην προστασία της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Για οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο ΔΕΝ θα υφίστατο ζήτημα. Για το ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ όμως εμβόλιο τίθεται ΜΕΙΖΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Ώστε, δια της παρούσης, αιτούμαι την ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ σε όλη τη χώρα. Τη συσχέτιση της παρούσης με τις καταγγελίες του κ. Δημητρίου Αντωνίου, ο οποίος θα πρέπει άμεσα να κληθεί να εξεταστεί ενόρκως επί του περιεχομένου της παρούσης, και την εν γένει πλήρη διερεύνηση των καταγγελλομένων.

κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

Αν διακοπούν προσωρινά οι εμβολιασμοί μέχρι να εξεταστούν ενδελεχώς τα ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ καταγγελλόμενα, δεν θα συμβεί απολύτως τίποτα.

Αν όμως ΔΕΝ διακοπούν, μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές.

Και αυτό είναι κάτι που είμαι βέβαιος ότι ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ:

Σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά άλλωστε. Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

-Είναι το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech “γενετικά τροποποιημένος οργανισμός”;

-Επιβάλλεται στην περίπτωση αυτή, προ της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η τήρηση συγκεκριμένης απολύτως υποχρεωτικής και άκρως αυστηρής περιβαλλοντικής νομοθεσίας;

-Τηρήθηκε αυτή;

Εάν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ΟΧΙ, η υπόθεση τελειώνει εδώ.

Ακόμη και αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ΝΑΙ, αλλά η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα είναι ΟΧΙ, πάλι η υπόθεση τελειώνει εδώ.

Και εάν, ακόμη, η απάντηση και στα τρία ερωτήματα είναι ΝΑΙ, και πάλι η υπόθεση τελειώνει εδώ.

Εάν όμως, κ. Εισαγγελέα, οι απαντήσεις στα πρώτα δύο ερωτήματα είναι ΝΑΙ και στο τρίτο ΟΧΙ, εγείρεται ΜΕΙΖΟΝ ΖΗΤΗΜΑ για τη δημόσια υγεία. Και εγείρονται βαρύτατες ποινικές ευθύνες για τα εγκλήματα της έκθεσης, της ψευδούς βεβαίωσης και της απάτης. Με το πρώτο έγκλημα να είναι διαρκές, με ό,τι σημαίνει αυτό.

Υποβάλλω την επιστημονική και τη νομική ανάλυση του κ. Δημητρίου Αντωνίου (Σχετικό υπ’ αριθμ. 4), και παρακαλώ για τις κατά νόμο και κατά τα άνω ενέργειές σας.

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2021

Ο Αναφέρων Δικηγόρος

Νίκος Ι. Αντωνιάδης

Δικηγόρος Αθηνών

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΣΕΙΣ, ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ…

πηγή

πηγή

One thought on “ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ. Με δύο λόγια, οι εμβολιασμοί που έγιναν μέχρι τη χορήγηση της άδειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 3.1.2021, έγιναν ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ.”

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: